Laadukkaat kiviainekset ja ketterä rahtimurskauspalvelu

Tietosuoja

Sivuston evästekäytäntö

Kun vierailet jollain verkkopalvelumme sivulla, sivustomme tallentaa päätelaitteellesi evästeitä. Verkkosivuillamme käytettävät evästeet ovat teknisiä evästeitä, jotka mahdollistavat verkkopalvelumme toimivuuden.

Lisäksi hyödynnämme evästeitä analytiikkatiedon keräämiseksi.

Verkkokauppamme tilaustoiminto käyttää Googlen evästeitä, koska toimitus voidaan tehdä vain tietylle alueelle. Jos haluat tilat a

Sivustolla on käytössä seuraavat evästeet:

  • Googlen evästeet: Kävijäseuranta, analytiikka, markkinointi, tilaustoiminto

Muokkaa evästeasetuksia

Evästeasetuksia pääsee muokkaamaan myös sivun oikean alakulman napista. 

  

Haaviston Sora Oy:n tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä

Haaviston Sora Oy

Yhteystiedot:
 Rinnetie 3
 27840 Köyliö

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Haaviston Sora Oy/Anita Kuvaja
Rinnetie 3
27840 Köyliö
0405455117
toimisto@haavistonsora.fi

2. Rekisteröidyt

Rekisterissä on Haaviston Sora Oy:n asiakkaat ja toimittajat.

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

Haaviston Sora Oy:n asiakkaiden yhteyshenkilöistä pidetään rekisteriä asiakassuhteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hallintaan ja ylläpitämiseen, palveluiden tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen.  Asiakkailla on oikeus määritellä Haaviston Sora Oy:n asiakasrekisteriin tallennettavat yhteyshenkilöt kyseisen asiakkuuden osalta.

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

  • Yrityksen ja yhteyshenkilön nimi
  • Y-tunnus
  • osoite
  • sähköposti
  • puhelinnumero
  • tiedot ostetuista tuotteista / palveluista

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseenRinnetie 3, 27840 Köyliö.

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot. 

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. 

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. 

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

Asiakkaiden/toimittajien itsensä antamat tiedot asiakassuhteen syntyessä, joita säilytetään sähköisessä asiakastietojärjestelmässä, sekä asianmukaisesti Haaviston Sora Oy:n toimitiloissa. Sähköisessä muodossa olevat henkilötiedot on suojattu toimialalla yleisesti hyväksyttävin kohtuullisin kustannuksin toteutettavissa olevin teknisin keinoin kuten palomuurilla ja salasanalla.

Materiaalien kuormauksen ja kuljetusten yhteydessä Haaviston Sora Oy:n kuljetustyöntekijät keräävät myös punnituksen yhteydessä asiakkaalta materiaalin toimitusta varten yhteystiedot (nimi, osoite) paperiselle lomakkeelle, joita säilytetään asianmukaisesti Haaviston Sora Oy:n toimitiloissa.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Haaviston Sora Oy:n ulkopuolelle. 

Luovutamme kirjanpitoa varten tarvittavia tietoja tilitoimisto Aarnio Oy:lle.  Tilitoimisto Aarnio Oy on sitoutunut noudattamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia. 

8. Käsittelyn kesto

Asiakkaiden ja toimittajien henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa. Punnitustositteita, tarjouksia ja materiaalien testaustuloksia säilytetään 10 vuotta Haaviston Sora Oy:n lukitussa paperiarkistossa. 

9. Henkilötietojen käsittelijät

Asiakasrekisteriä käsittelee Haaviston Sora Oy:n sekä tilitoimisto Aarnio Oy:n työntekijät. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Haaviston Sora Oy

Rinnetie 3
27840 Köyliö

Kiviainekset

Esa Haavisto
0400 322 278

Rahtimurskaus

Henri Haavisto
050 323 0103

Seuraa meitä somessa! Facebook

Copyright © 2022 Haaviston Sora Oy