Laadukkaat kiviainekset ja ketterä rahtimurskauspalvelu

Teiden sorastus on ajankohtaista keväällä

Soratien pinta täytyy uusia aika ajoin, sillä tien pinta kuluu, syntyy kuoppia ja osa pintamateriaalista kulkeutuu käytön seurauksena tien reunoille. Tien kunnostus on tärkeää, jotta ajomukavuus ja varsinkin ajoturvallisuus säilyvät. Kevät on otollista aikaa teiden sorastukselle, sillä tien täytyy olla sula ja kostea, jotta vanha pinta voidaan tasoittaa ennen uuden sorakerroksen levitystä.

Teiden sorastus keväällä.

Sorastus tarkoittaa soratien kulutuskerroksen uusimista. Kulutuskerros on noin 5 cm paksu pintakerros, joka hupenee käytön ja esimerkiksi sateiden seurauksena. Tien sorastus tehdään sulan maan aikaan, jotta karkea sora uppoaa tien pintaan ja siitä tulee tasainen. Jos maa on jäässä, sora jää irtonaiseksi tien pintaan, lajittuu ja saattaa päätyä käytön seurauksena tien reunoille.

Sorastukset ajoittuvat yleensä keväälle tai syksylle. Ennen uuden sorastuspinnan ajamista tie pitäisi karhuta eli lanata tiekarhulla tasaiseksi. Näin vanhasta pinnasta irtoava materiaali levittyy tasaisesti täyttäen mahdolliset kolot ja uusi materiaali on helppo vetää ns. matoksi tasaiseksi lanatun pinnan päälle.

Oikeanlainen murske on kaiken a ja o

Kivilajeja on monenlaista, eivätkä kaikki sovellu teiden sorastukseen yhtä hyvin. Soratien pinnassa toimivat parhaiten kovat kivilajit. Jos murskeen seassa on paljon kiillemateriaaleja, murske liuskoittuu herkästi ja pehmenee kastuessaan. Tien pinta ei siis tiivisty kovaksi, vaan siitä tulee pehmeää massaa, missä on vaikea ellei jopa vaarallista ajaa. Tällaisissa tapauksissa tielle täytyy ajaa kovempaa materiaalia.

Metsätiet, jotka eivät ole jatkuvassa liikennekäytössä, voidaan päällystää myös luonnonsorasta murskatulla soramurskeella. Jos tien käyttö on jatkuvaa, kalliomurske on parempi vaihtoehto. Haaviston Soran CE-merkatut murskeet täyttävät laatuvaatimukset.
Yleensä tien alimpaan kerrokseen käytetään raekokoa 0-31 mm ja pintakerrokseen 0-16 mm mursketta. Jos tiessä on erittäin heikkoja ja upottavia kohtia, pohjakerrokseen suositellaan raekokoa 0-56 mm, jolloin tiehen saadaan lisää kantavuutta.

Talvi oli poikkeuksellinen

Yleensä hiekkateiden sorastuksia tehdään keväällä, kun maa ei ole enää jäässä. Talvi 2019-2020 oli etelässä poikkeuksellinen, sillä sorastuksia tehtiin tammikuussakin. Teitä piti paikkailla monin paikoin, sillä runsaat vesisateet veivät soran mennessään aiheuttaen kuoppia ja uria.

Haaviston Soralla tehdään jo kovaa vauhtia teiden sorastuksia. Isommat työt ovat urakkapohjaisia, mutta tarvittaessa reagoimme myös akuutteihin pyyntöihin, jos tie pettää tai menee muutoin äkillisesti huonoon kuntoon. Teemme parasta aikaa myös rahtimurskausta.


Muita artikkeleitamme

Murskauksen ammattilaiset − perheyritys kolmannessa polvessa

Tuotamme kivi- ja maa-aineksia tie- ja maanrakennustyömaille sekä maanviljelyn tarpeisiin. Katso ohjeet murkaukseen valmistautumiseen.

Teollisuuspihan kunnostus

Haaviston Soran hallirakennuksia ympäröivä vanha teollisuuspiha oli kuoppainen ja vanha asfaltti oli päässyt kulumaan, joten nyt kesän kynnyksellä päätettiin uusia pihan asfalttipinnoite. Katso kuinka projekti eteni ja millainen lopputuloksesta tuli.

Teiden talvikunnossapidon monet haasteet

Suomessa on yli 50 000 kilometriä päällystettyjä maanteitä. Näiden kunnossapito talvisin vaatii paljon ammattitaitoa. Lue millaisia haasteita talvikunnossapitoon liittyy.

Haaviston Sora Oy

Rinnetie 3
27840 Köyliö

Kiviainekset

Esa Haavisto
0400 322 278

Rahtimurskaus

Henri Haavisto
050 323 0103

Seuraa meitä somessa! Facebook

Copyright © 2023 Haaviston Sora Oy