YHTEYS-
TIEDOT
0400 322278 Esa Haavisto
050 3230103 Henri Haavisto
-
Kalliomursketta ja luonnonsoraa maanrakennukseen

”Kun yhteistyö sujuu, asiat etenevät”

Länsi-Suomen Kalatalouskeskus ry kehittää ammattimaisen kalastuksen toimintaedellytyksiä, neuvoo vedenomistajia ja kalatalousalueita sekä jakaa yleistä tietoa kalataloudesta.

Yhdistyksen kalastusmestari, iktyonomi Kimmo Puosi tekee kalataloudellisia kunnostuksia jokiin. Niitä varten hän tilaa Haaviston soralta luonnonkiveä. Erityyppistä kiveä tarvitaan mm. kalojen kutu- ja poikasalueiden kunnostamiseen ja parantamiseen.

Kutusoraa ja poikaskiviä kalojen parhaaksi

Haavistolla on totuttu, että kiviainesta lähtee jos jonkinlaisiin tarpeisiin. Puosi tilaa sitä massoittain muun muassa ns. kutusoraksi ja poikaskiviksi.

Kutusoraksi sanotaan hiekasta seulottua soraa, jonka avulla kaloille luodaan kutupaikkoja. Oikeanlaisesta sorasta on muutakin hyötyä virtavesissä. Kutupaikkojen määrän lisäksi tärkeää on myös soraikkojen laatu ja toimivuus. Poikaskivet puolestaan ovat karkeampaa kiviainesta ja niiden suojiin pienet kalanpoikaset pääsevät piiloon pedoilta. Erityyppiset kivet saatiin helposti samalta toimittajalta hyvään hintaan, joten Puosi suosittelee Haaviston Soraa mielellään.

Kun yhdistetään asiantuntevan jokitalkkarin taito hoitaa kalavesiä sekä Haaviston sukupolvien tietotaito hiekasta, murskeesta ja kivestä, on kalastusrintamalle luvassa pelkkää hyvää. Oikeanlaisen kiviaineksen valinta on tärkeää. Se osaltaan auttaa elvyttämään ja ylläpitämään kalakantaa.

Luotettava yhteistyökumppani toimii aina sovitun mukaan

 Monenlaista kiviainesta toimittavan Haaviston Soran Puosi löysi helposti verkosta. Informatiivisilta ja selkeiltä sivuilta hän pääsi näppärästi jättämään yhteydenottopyynnön. Puosi kertoi saaneensa nopeasti hyvän tarjouksen, ja oikea kiviaines toimitettiin rantaan ajallaan. Erityisesti Puosi kiittelee paitsi verkkosivuja myös sitä, että kaikki sovittu sujui hienosti ajallaan. Yhteistyö jatkuu.

”Homma pelaa, niin kuin pitääkin”, toteaa Puosi. Hän antaa erityiskiitoksen Haaviston soran toimivalle asiakaspalvelulle. Osaaminen on Haaviston Soralle tärkeä arvo, ja pienen toimijan tehokkuudella ja tinkimättömällä ammattitaidolla saatiin oikeanlainen kiviaines myös kalojen elinympäristön parantamiseen.

Miten Haaviston sora voi olla sinulle avuksi?

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme, niin otetaan selvää!

Ota yhteyttä »

Facebook ikoni Linkedin ikoni

Copyright 2020 © Haaviston Sora Oy