YHTEYS-
TIEDOT
0400 322278 Esa Haavisto
050 3230103 Henri Haavisto
-
Kalliomursketta ja luonnonsoraa maanrakennukseen

Murskeiden CE-merkintä varmistaa tuotteen laadun

Haaviston Sora toimittaa CE-merkittyjä murskeita erilaisiin käyttötarkoituksiin. Tuotteiden laatu ja vaatimustenmukaisuus ovat meille keskeisiä asiakaslupauksia.

Mitä murskeiden CE-merkintä tarkoittaa?

Murskeiden CE-merkintä tarkoittaa, että valmistettu tuote täyttää kansainväliset standardit ja EU:n asettamat direktiivit. Sen avulla todistetaan tuotteen vaatimustenmukaisuus eli se, että tuote soveltuu käyttötarkoitukseensa. Käyttötarkoitus määrittelee kiviaineksille asetetut vaatimukset. Esimerkiksi asfalttimurskeen ominaisuusvaatimukset ovat erilaiset kuin rakennusten kantavien kivimateriaalien vaatimukset, joten standarditkin ovat erilaiset.

Miksi CE-merkintä tarvitaan?

Viranomaiset haluavat varmistaa, että tarjotut tuotteet ovat toistuvasti turvallisia ja tehokkaita käyttötarkoituksissaan. Tuotteista tulee ottaa suunnitelmallisesti näytteitä, jotta voidaan osoittaa tuotteen tasalaatuisuus ja vaatimustenmukaisuus koko valmistetun tuote-erän osalta. Viranomaiset edellyttävät lisäksi, että valmistusprosessit suunnitellaan käyttötarkoitukseensa ja että prosesseja valvotaan.

Kaikki käyttötarkoitukset eivät vaadi lainkaan CE-merkintää, kuten hiekoitussepeli.
On siis hyvä varmistaa, että kiviainekset soveltuvat suunniteltuun käyttöön ja että ne on testattu asianmukaisesti.

Muskeiden CE-merkintä takaa tuotteen laadun.

Miten CE-merkinnän saa?

1) Tuotteen testaus

Tuote-erät täytyy testauttaa riippumattomassa ja viranomaisten hyväksymässä testausyksikössä (laboratoriossa). Haaviston Sora testauttaa murskeet kivilaboratoriossa.

Murske-erästä täytyy toimittaa edustavat näytteet, joiden täytyy olla määrällisesti ja sisällöllisesti riittävän laajoja ja monipuolisia. Näin saadaan luotettava otanta koko erästä. Laboratoriossa testataan standardien mukaiset murskeen ominaisuudet ja toimitetaan raportti. Kun näytteitä on testattu useammasta tuotantoerästä, voidaan tehdä keskiarvoistus eli katsoa, täyttääkö tarjottu kivimateriaali vaaditut ominaisuudet. Kun testituloksia on tarpeeksi ja vaatimukset täyttyvät, laaditaan vaatimustenmukaisuustodistus (DOP).

2) Mitä muita vaatimuksia merkinnälle on asetettu?

Riippuen kivimateriaalin käyttötarkoituksesta valmistuksen ja varastoinnin valvonta voi kuulua ns. omavalvontaan tai edellyttää valvovan viranomaisen tarkastuksia. Jotta valmistusprosessin voidaan katsoa olevan hallinnassa, on myös alihankkijoista, toimittajista ja käytetyistä koneista oltava kuvaukset. Henkilökunnan on oltava koulutettua ja varastojen selkeästi merkittyjä, jotta materiaalit eivät mene sekaisin.

Vaativimpien kivimateriaalien myynti edellyttää, että tarkastaja (esim. KiWa Inspecta -tarkastuspalvelu) käy paikan päällä säännöllisin väliajoin varmistamassa, että asiat hoidetaan siten kuin on ilmoitettu. Käytännön apua CE-merkintöihin liittyen tarjoavat esim. Mitta Oy ja Infra Oy.

Ota yhteyttä Haaviston Soran ammattilaisiin

Jos olet kiinnostunut laadukkaasta kalliomurskeesta, sepelistä tai murskauspalvelustamme, ota meihin yhteyttä! Autamme mielellämme kiviainestenne jatkojalostuksessa.

OTA YHTEYTTÄ

Facebook ikoni Linkedin ikoni

Copyright 2020 © Haaviston Sora Oy